Malmö Opera Academy

Malmö Opera Academy

musikdramatik – sång/REPETITÖR, MASTEREXAMEN 120 hp

Här ges du möjlighet att utvecklas musikaliskt och dramatiskt bland musiker, sångare och dirigenter i operahuset – en för Sverige helt unik utbildning på högsta konstnärliga nivå. 

Musikdramatik – Sång

Under masterutbildningen på 120 hp varvas teori och praktik. Du får agera och sjunga på en av Nordens största scener. 

Läs mer om utbildningen 

Piano

Musikdramatik – Repetitör

Efter masterutbildningen på 120 hp är du väl förberedd att arbeta som professionell repetitör i musikdramatiska produktioner.

Läs mer om utbildningen

Masterstudenter Malmö Opera

Välkomna nya studenter!

Vi välkomnar våra nya masterstudenter på Malmö Opera Academy och Repetitörsutbildningen.

Läs mer om våra studenter

Såhär söker du

Utbildningen tar in ca 4 studenter vartannat år. För programmet krävs särskild behörighet, vilken bedöms vid antagningsprov.

Antagning och kontaktuppgifter

I samarbete med