Malmö Opera Academy

Malmö Opera Academy

Musikdramatik – sång/ Repetitör, Masterexamen 120 hp

Här ges du möjlighet att utvecklas musikaliskt och dramatiskt bland musiker, sångare och dirigenter i operahuset – en för Sverige helt unik utbildning på högsta konstnärliga nivå. 

Musikdramatik

Musikdramatik – Sång

Under masterutbildningen på 120 hp varvas teori och praktik. Du får agera och sjunga på en av Nordens största scener. 

Piano

Musikdramatik – Repetitör

Efter masterutbildningen på 120 hp är du väl förberedd att arbeta som professionell repetitör i musikdramatiska produktioner.

Fyra masterstudenter i operans foajé

Möt våra studenter!

Läs mer om våra masterstudenter på Malmö Opera Academy och Repetitörsutbildningen.

Malmö Opera - Tragos

Såhär söker du

Utbildningen tar in ca 4 studenter vartannat år. För programmet krävs särskild behörighet, vilken bedöms vid antagningsprov.

I samarbete med