Malmö Operas barnkör

Malmö Operas barnkör bildades 2008 och har för närvarande 63 medlemmar i åldrarna 9-14 år. Körledare är sedan 2020 Elinor Fryklund, operasångerska, sång- och körpedagog.

Kören träffas en gång i veckan för att öva sång, rörelse och skådespeleri. Medlemmarna får möjlighet att utveckla sin röst, sjunga i stämmor och tolka musik på olika sätt. De får också lära sig hur man beter sig på och bakom scenen.

Hela barnkören, eller enskilda medlemmar, medverkar då och då i operor, musikaler och konserter på Malmö Opera. Ibland rekryteras också barnstatister och sångare från kören till roller i operans uppsättningar.

Barnkören har även egna konserter och fungerar som ambassadörer för Malmö Opera, bland annat med det oerhört populära Allsång för barn

Senast medverkade barnkören i Operans gala och några medlemmar var också med i operan Silent Zone. Säsongen 2023/24 medverkar kören i Turandot och Det Kongelige Teaters stora julkonsert i Köpenhamn.

För frågor, kontakta
Elinor Fryklund
E-post: barnkor@malmoopera.se

Barnkören sjunger Vårblommor av Christer Andréas. 

Audition

Sångarna väljs ut vid audition för barn i åldern 9-12 år. De senaste åren har vi haft väldigt många sökande och för närvarande tar vi inte in nya medlemmar. Det går dock bra att skicka intresseanmälan till mailadressen nedan.

Malmö Opera har även en preparandkör, som träffas en gång i månaden, för barn som är intresserade av att söka till barnkören men ännu inte är tillräckligt gamla eller behöver lite mer träning. Även till preparandkören hålls en audition.

Att vara med i barnkören kräver engagemang från både föräldrar och barn och en seriös inställning till musicerandet. Vi sätter stort värde på alla medlemmar och det är viktigt för oss att hitta en balans, där vi ställer krav på barnen samtidigt som det ska vara roligt att vara med. 

Skicka intresseanmälan 

Barnkören

Foto: Martin Paulsson

Lyssna på barnkören