Tillgänglighet

 pARKERING

Handikapparkering finns mellan operahuset och gamla idrottsplatsen. Infart från Pildammsvägen.

 ENTRÉER OCH HISSAR

Stora scenens entré har en ingång längst till vänster mot pelargången med automatisk dörröppnare (knapp). Det finns hiss mellan nedre och övre foajén.
Verkstans entré har automatisk dörröppnare (knapp). Rullstolslift finns vid trappan innanför entrén.

 TOALETTER

Det finns två handikappanpassade toaletter i stora scenens foajé, en på varje våningsplan. Även Verkstans foajé har anpassad toalett.

 RULLSTOLSPLATSER

Rullstolsplatser finns längst bak i stora scenens salong och längst fram på Verkstan. Ledsagare till kund med rullstolsplats medföljer utan kostnad.

 BALKONGPLATSER

Observera att det finns en liten trappa i från övre foajén för att ta sig till balkongplatserna.

 HÖRSLINGA

För att kunna utnyttja stora scenens hörslinga finns apparater att låna hos teatervärden.

 SYNTOLKNING

Syntolkning erbjuds till vissa föreställningar på stora scenen. Kontakta gruppbokningen på tel 040-20 85 27 för mer information.