Tillgänglighet

PARKERING
Handikapparkering finns mellan operahuset och gamla idrottsplatsen. Infart från Pildammsvägen.
ENTRÉER OCH HISSAR
Stora scenens entré har en ingång längst till vänster mot pelargången med automatisk dörröppnare (knapp). Det finns hiss mellan nedre och övre foajén.
Verkstans entré har automatisk dörröppnare (knapp). Rullstolslift finns vid trappan innanför entrén.
TOALETTER
Det finns två handikappanpassade toaletter i stora scenens foajé, en på varje våningsplan. Även Verkstans foajé har anpassad toalett.
RULLSTOLSPLATSER
Rullstolsplatser finns längst bak i stora scenens salong och längst fram på Verkstan. Ledsagare till kund med rullstolsplats medföljer utan kostnad. Obs, ledsagaren behöver också ha biljett.
BALKONGPLATSER
Observera att det finns en liten trappa i från övre foajén för att ta sig till balkongplatserna.
HÖRSLINGA
För att kunna utnyttja stora scenens hörslinga finns apparater att låna hos teatervärden.
SYNTOLKNING
Syntolkning erbjuds till vissa föreställningar på stora scenen.
Se aktuella evenemang på syntolkning.nu.