Musikdramatik – Sång

Information och kursplan

Utbildningen startade 2016 och är ett samarbete mellan Malmö Opera och Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet. 
Under masterutbildningen på 120 hp varvas teori och praktik. Du ges möjlighet att agera och sjunga på en av Nordens största scener. Här utvecklas du musikaliskt och dramatiskt bland de musiker, sångare och musikalartister som redan finns i huset. Du ges undervisning på både Operan och Musikhögskolan samtidigt som du direkt får möjlighet att praktisera på Operans scen. Du får omedelbart omvandla dina teoretiska kunskaper i praktiken och utvecklas till fullfjädrad artist med support av branschens mest framstående dirigenter, regissörer, coacher under handledarens insyn. 

Elisabeth Boström, Artistchef och Utbildningsledare:
– Det uppstår ett kreativt kraftfält när två så tunga institutioner som Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet och Malmö Opera samarbetar i denna för Sverige unika arbetsplatsförlagda masterutbildning för sångare och repetitörer.
Det konstnärliga hantverket står i centrum, både vokalt och sceniskt, och ges stort utrymme under hela utbildningen samt mynnar under andra året ut i egna roller, både i produktioner på stora scen och på turné. Genom att under två år ha direkt access till hela verksamheten samt möjlighet till daglig kontakt med sina mentorer för råd och vägledning är våra masterstudenter efter sin examination väl rustade för sin yrkesutövning som operasångare och repetitörer.