Såhär söker du

antagning

Studentgruppen är tänkt att omfatta fyra studenter med antagning vartannat år men antalet kan variera beroende på antal sökande och nivå. För programmet krävs särskild behörighet vilken bedöms vid antagningsprov med krav på såväl hög konstnärlig nivå som professionell förmåga.

Både Malmö Opera och Musikhögskolan i Malmö medverkar vid antagningsprov. Juryn har lika många representanter från respektive institution. En jurymedlem från MHM är ordförande och röstningsförfarande enligt musikerutbildningens fastlagda riktlinjer tillämpas. Provsjungningens sista omgång genomförs på Malmö Operas stora scen. Proven som genomförs i 2–3 omgångar omfattar prov i sång, scenisk gestaltning och rörelse samt en intervju.

Nästa antagning sker 2020.

kontakt

Är du intresserad av att söka utbildningen eller har frågor, kontakta:

Berth Lidberg, utbildningschef
Musikhögskolan

Emma Lyrén Fernandez, utbildningsledare & mentor
Malmö Opera