Samarbeta med oss

Samarbeta med oss

Malmö Opera vill tillsammans med näringslivet, organisationer och privatpersoner lyfta fram vikten av kultur i samhället och gemensamt bidra till att placera regionen och Sverige på världskartan. Malmö Opera, ett av Öresundsregionens starkaste kulturvarumärken, är en perfekt partner som kan hjälpa företag och organisationer att i en unik kreativ miljö stimulera och utveckla sin verksamhet, lyfta sitt varumärke och ligga i framkant i sitt CSR-arbete.  

Möjligheten att komma närmare sången, musiken och dansen genom ett samhällsengagemang som inte liknar något annat – är något vi som organisation kan erbjuda. 
Michael Bojesen, Teaterchef & VD

För mer information om samarbete med Malmö Opera, vänligen kontakta:

Emma Lyrén Fernandez
Head of Corporate Development
Tel/Phone: +46 708 67 27 53
Mail: emma.lyrenfernandez@malmoopera.se

Partners och samarbeten

Samarbeta med oss! Bidra till ett kulturarv, storslagna konstnärliga upplevelser som förändrar och förnyar, en rik och blomstrande region där hållbarheten genomsyrar vår gemensamma agenda. 

Läs mer om våra partners och hur ett samarbete kan se ut

Mål för hållbar utveckling

Målen är integrerade i vårt dagliga arbete och hållbara styrmodell. Vi tror även att vägen till en hållbar framtid bygger på goda relationer med omvärlden. Att vi tillsammans hittar nya bärkraftiga möjligheter att växa utifrån och genom det tar ansvar för det samhälle vi verkar i. 
Läs mer om de globala målen hur du som samarbetspartner kan medverka

Donation och testamentering

Var med och gör skillnad! Du kan stötta verksamheten och bidra till vårt kulturarv genom donation eller genom att skriva in Malmö Opera som förmånstagare i ditt testamente. 
Läs mer om hur du kan bidra

MALMÖ OPERAS MECENATER

Bli en av Malmö Operas Mecenater, bidra till vårt kulturarv och få tillgång till exklusiva förmåner. Tack vare våra mecenater har Malmö Opera möjlighet att finansiera projekt som annars inte hade kunnat genomföras och skapa bättre förutsättningar för operans framtid. 
Läs mer om Malmö Operas mecenater