Partners och Samarbeten

Matilda

Vi vänder oss framförallt till företag och organisationer som arbetar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi skräddarsyr samarbetet och ger er en unik utgångspunkt för ert varumärke och CSR engagemang att utvecklas kring. 

Tillsammans lyfter vi hela regionens konkurrenskraft när storslagna konstnärliga upplevelser av högsta kvalitet får möjlighet att utvecklas och berika.   

Genom ett samarbete med Malmö Opera kan våra partners:

  • Stärka sitt CSR-engagemang
  • Lyfta fram sin PR -och marknadsföring
  • Arbeta med sin personalvård
  • Utveckla sin kundvård

SPONSRINGSPOLICY

Operan tackar nej till samarbete om vi känner att partnern på något sätt inte delar våra värderingar och vision. Partners som på något sätt kan uppfattas agera diskriminerande kommer vi tacka nej till. Vi kommer inte heller att ingå partnerskap med varumärken eller organisationer som företräder områden som kan uppfattas skadliga på något sätt. Här ingår:

  • Alkoholvarumärken kategori starksprit
  • Tobak i alla former
  • Företag verksamma inom krigsindustri/pornografi/vadslagning och andra spelformer som inte är tillåtna enligt svensk lag 
  • Företag som inte följer kraven på mänskliga rättigheter i produktion.

Våra samarbetspartners

Företag

Sysav logo

 

Skånetrafiken

Stiftelser


Elly Berggrens Stiftelse har frikostigt gått in och stöttat mastersstudenterna från Malmö Opera Academys medverkan i Malmö Operas produktioner. Studenterna får med stiftelsens stöd, tillgång till instuderingstid, extra coachning och stöttning inför de produktioner de medverkar i.

 

Sparbanksstiftelsen Skåna

Sparbanksstiftelsen Skåne har gått in i en långsiktig satsning och stöttat Det stora operaäventyret – en introduktion för barn och unga till operans förtrollande värld. Sparbanksstiftelsen Skåne har även gått in med en speciell satsning för att hjälpa projektet AKT, ett projekt för unga och unga vuxna som är intresserade av scenkonst, att utvecklas och nå flera unga och unga vuxna i Malmö. Läs mer om AKT här. 

 

Sparbanksstiftelsen Fnn

Sparbanksstiftelsen Finn har generöst gått in för att stötta Malmö Opera Academy, en unik utbildning i musikdramatisk sång i Sverige idag. Vi är mycket tacksamma över att stiftelsen gör det möjligt för oss att ge nästa generations operasångare en plattform att utgå ifrån här på Malmö Opera.

Sparbankstiftelsen möjliggör även Malmö Operas projekt  Malmö Opera på lastbil. Genom stiftelsens välvilliga satsning når vi ut med musikteater till målgrupper som normalt inte kommer till Malmö Opera eller känner till vår verksamhet. Stiftelsen stödjer även projektet Det stora operaäventyret- en introduktion för barn och unga till operans förtrollande värld. 

THORA OHLSSONS STIFTELSE
Med Thora Ohlssons Stiftelses hjälp har Malmö Opera fått möjlighet att genom inköp av nya instrument till vår operaorkester, både utöka vår repertoar och höja den instrumentala och musikaliska kvaliteten och upplevelsen på Malmö Opera.

 

Signatur Logga

Malmö Opera vill vara ett sångens hus, ingången till musikens värld och en självklar mötesplats. Stiftelsen Signatur stöttar projektet AKT, som ger unga och unga vuxna i Region Skåne med intresse för scenkonst möjlighet till yrkesintroduktion i operans olika yrkeskategorier, ett stärkt självledarskap, delaktighet och nya kontaktnät. Läs mer om AKT här. 

Mats Paulssons stiftelse

Mats Paulssons stiftelses hjälp till projektet AKT ger unga och unga vuxna i Malmö Stad, tillsammans med Allaktivitetshusen, möjlighet att öppna sina vyer, skapa kontakter och väcka intresse för andra typer av yrken kopplade till konst och kultur – där de unga och deras perspektiv alltid står i centrum. 

 

 Malmö Förskönings- och Planteringsförenings logga

Genom Malmö Förskönings- och Planteringsförenings stöd för inköp av en ny harpa till Malmö Opera möjliggörs att vi och vår publik kan glädjas åt detta vackra och välklingande kulturhistoriska smycke i många år och föreställningar framöver. 

YOUNG POTENTIALS
Med stödet från Young Potentials till Malmö Operas Barnkörs aktiviteter, fortsätter kören att utvecklas, bredda sin repertoar och vokala teknik och förankras i regionen så att ännu fler unga har möjlighet att upptäcka konst och kultur. 

 

Läs mer

Mål för hållbar utveckling

Donation och testamentering

Malmo Operas mecenater