Partners och Samarbeten

Matilda

Vi vänder oss framförallt till företag och organisationer som arbetar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi skräddarsyr samarbetet och ger er en unik utgångspunkt för ert varumärke och CSR engagemang att utvecklas kring. 

Tillsammans lyfter vi hela regionens konkurrenskraft när storslagna konstnärliga upplevelser av högsta kvalitet får möjlighet att utvecklas och berika.   

Genom ett samarbete med Malmö Opera kan våra partners:

  • Stärka sitt CSR-engagemang
  • Lyfta fram sin PR -och marknadsföring
  • Arbeta med sin personalvård
  • Utveckla sin kundvård

SPONSRINGSPOLICY

Operan tackar nej till samarbete om vi känner att partnern på något sätt inte delar våra värderingar och vision. Partners som på något sätt kan uppfattas agera diskriminerande kommer vi tacka nej till. Vi kommer inte heller att ingå partnerskap med varumärken eller organisationer som företräder områden som kan uppfattas skadliga på något sätt. Här ingår:

  • Alkoholvarumärken kategori starksprit
  • Tobak i alla former
  • Företag verksamma inom krigsindustri/pornografi/vadslagning och andra spelformer som inte är tillåtna enligt svensk lag 
  • Företag som inte följer kraven på mänskliga rättigheter i produktion.

Våra samarbetspartners

Stiftelser

Sparbanksstiftelsen Skåna

 

Sparbanksstiftelsen Fnn

 

 

Signatur Logga

 

Mats Paulssons stiftelse

YOUNG POTENTIAL
 

Läs mer

Mål för hållbar utveckling

Donation och testamentering

Malmo Operas mecenater