Partners och Samarbeten

Vi vänder oss framförallt till företag och organisationer som arbetar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi skräddarsyr samarbetet och ger er en unik utgångspunkt för ert varumärke och CSR engagemang att utvecklas kring. 

Tillsammans lyfter vi hela regionens konkurrenskraft när storslagna konstnärliga upplevelser av högsta kvalitet får möjlighet att utvecklas och berika.   

Genom ett samarbete med Malmö Opera kan våra partners:

  • Stärka sitt CSR-engagemang
  • Lyfta fram sin PR -och marknadsföring
  • Arbeta med sin personalvård
  • Utveckla sin kundvård

 

SPONSRINGSPOLICY

Operan tackar nej till samarbete om vi känner att partnern på något sätt inte delar våra värderingar och vision. Partners som på något sätt kan uppfattas agera diskriminerande kommer vi tacka nej till. Vi kommer inte heller att ingå partnerskap med varumärken eller organisationer som företräder områden som kan uppfattas skadliga på något sätt. Här ingår:

  • Alkoholvarumärken kategori starksprit
  • Tobak i alla former
  • Företag verksamma inom krigsindustri/pornografi/vadslagning och andra spelformer som inte är tillåtna enligt svensk lag 
  • Företag som inte följer kraven på mänskliga rättigheter i produktion.

 

Våra samarbetspartners

Företag

 

 

 

 

2015 startades en tvåårig Masterutbildning för sångare i ett samarbete mellan Malmö Opera och Musikhögskolan i Malmö Malmö Opera Academy en för Sverige helt unik utbildning på högsta konstnärliga nivå. Vi är väldigt stolta över att ha Euro Finans och Sigma som samarbetspartners till utbildningen där företagen får möjlighet att följa studenternas utveckling.

”Kulturen vidgar vyerna och skänker upplevelser. Det är ett gott skäl varför kvalitetsinstitutionen Malmö Opera förtjänar stöd.” Dan Olofsson, Ägare, Sigma

 

 

 

Stiftelser


Elly Berggrens Stiftelse har generöst gått in och stöttat mastersstudenterna från Malmö Opera Academys medverkan i Malmö Operas produktioner. Studenterna får med stiftelsens stöd, tillgång till instuderingstid, extra coachning och stöttning inför de produktioner de medverkar i.

 

Sparbanksstiftelsen Skåne har gått in i en långsiktig satsning och stöttat Det stora operaäventyret – en introduktion för barn och unga till operans förtrollande värld. Läs mer om Det stora operaäventyret här Sparbanksstiftelsen Skåne har även gått in med en speciell satsning för att hjälpa projektet AKT, ett projekt för unga och unga vuxna som är intresserade av scenkonst, att utvecklas och nå flera unga och unga vuxna i Malmö. Läs mer om AKT här. 

 

Sparbanksstiftelsen Finn har gått in och stöttat Malmö Opera genom projektet Malmö Opera på lastbil. Genom stiftelsens generösa satsning når vi ut med musikteater till målgrupper som normalt inte kommer till Malmö Opera eller känner till vår verksamhet. Stiftelsen har även gått in i Det stora operaäventyret – en introduktion för barn och unga till operans förtrollande värld. Läs mer om Det stora operaäventyret här

 

THORA OHLSSONS STIFTELSE
Med Thora Ohlssons Stiftelses hjälp har Malmö Opera fått möjlighet att genom inköp av nya instrument till vår operaorkester, både utöka vår repertoar och höja den instrumentala och musikaliska kvaliteten och upplevelsen på Malmö Opera.

 

Malmö Opera vill vara ett sångens hus, ingången till musikens värld och en självklar mötesplats. Stiftelsen Signatur stöttar projektet AKT, som ger unga och unga vuxna i Region Skåne med intresse för scenkonst möjlighet till yrkesintroduktion i operans olika yrkeskategorier, ett stärkt självledarskap, delaktighet och nya kontaktnät. Läs mer om AKT här. 

Mats Paulssons stiftelses hjälp till projektet AKT ger unga och unga vuxna i Malmö Stad, tillsammans med Allaktivitetshusen, möjlighet att öppna sina vyer, skapa kontakter och väcka intresse för andra typer av yrken kopplade till konst och kultur – där de unga och deras perspektiv alltid står i centrum. 

 

Genom Malmö Förskönings- och Planteringsförenings stöd för inköp av en ny harpa till Malmö Opera möjliggörs att vi och vår publik kan glädjas åt detta vackra och välklingande kulturhistoriska smycke i många år och föreställningar framöver.  

 

YOUNG POTENTIALS
Med stödet från Young Potentials till Malmö Operas Barnkörs aktiviteter, fortsätter kören att utvecklas, bredda sin repertoar och vokala teknik och förankras i regionen så att ännu fler unga har möjlighet att upptäcka konst och kultur. 

 

Läs mer

Mål för hållbar utveckling

Donation och testamentering

Malmo Operas mecenater