Globala mål för hållbar utveckling

West side story

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 övergripande hållbarhetsmål. Agenda 2030 är en global arbetsplan som beskriver vad alla aktörer i samhället ska bidra med för att uppnå en hållbar utveckling.

På Malmö Opera arbetar vi framför allt med sex av dessa mål som rör:

  • Hälsa och välbefinnande
  • God utbildning för alla
  • Jämställdhet
  • Minska ojämlikheterna
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Genomförande och globalt partnerskap

Målen är integrerade i vårt dagliga arbete och hållbara styrmodell. Vi tror även att framgång i att arbeta med dessa mål bygger på goda relationer med omvärlden och på att ta ansvar för det samhälle vi verkar i. Att vi tillsammans hittar nya bärkraftiga möjligheter att växa utifrån och genom det tar ansvar för det samhälle vi verkar i. 

LÄS MER

Partners och samarbeten

Donation och testamentering

Malmo Operas mecenater