Tobias Nilsson

Tobias Nilsson är är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt Operaakademiet i Köpenhamn. Han sjunger bas i Malmö Operakör och har här bland annat spelat gardist i Manon, notarien i Rosenkavaljeren, Gubetta i Lucrezia Borgia och Amelias betjänt i Maskeradbalen. På Det Kongelige Teater i Köpenhamn har man kunnat se honom som Perukmakaren i Ariadne på Naxos och en av lakejerna i Rosenkavaljeren. I musikalen Spelman på taket ser vi Tobias i rollen som rabbinens son Mendel.

Föreställningar