Line Juul Andersen

Line Juul Andersen

Som en del av sin mastersutbildning har Line sjungit rövarflickan i Snödrottningen och Suzuki i turnéoperan Butterfly på Malmö Opera. Under studietiden på Musikhögskolan i Malmö och Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har hon gjort roller som fru Páskova och Hönan i Den listiga lilla räven, Herde i Barnet och spökerierna och Mino i River’s Edge vid uruppförandet samt på Ung nordisk Musikfestival i Århus. I Parken gör hon rollen som Helen.

Läs intervjun med Line och samarbetet mellan Malmö Opera och Musikhögskolan i Malmö.

 

 

Föreställningar