Bengt Krantz

Bengt Krantz

Efter mer än 30 frilansår är Bengt sedan 2007 anställd solist vid Malmö Opera och har här bl a gjort titelrollerna i Falstaff och Macbeth, Swedenborg i Hemligheter, Tonio i Pajazzo, kungen av Frankrike i Lear, Fader Lorenzo och Hertigen av Verona i Romeo och Julia, Kaptenen/Zaretskij i Eugen Onegin, Antonio i Figaros bröllop, Chefstekniker 3 i Aniara, värdshusvärden Mordcha i Spelman på taket och senast Erstling i Parken. Han har också gjort roller med Operafabriken, framträtt på Versailles Slottsteater m m. I Snödrottningen spelar han renen Bä.

Läs mer

Föreställningar