Bild från S:t Johanneskyrkan med text

Körkonsert: Petite messe solennelle

VÄLJ DATUM

Gioacchino Rossini är en av operakonstens stora humorister med klassiska operakomedier som Barberaren i Sevilla och Wilhelm Tell i bagaget. Hans sista stora verk går dock i ett helt annat temperament: En storslagen katolsk mässa med mäktiga körer och känslostormande arior.

Petite messe solennelle heter den, ”Liten högtidlig mässa”. Som den minnesgode operabesökaren vet, framförde Malmö operas kör och orkester verket på Storan i november 2021, men nu när den uppförs igen kommer upplevelsen att bli en helt annan. För det första för att mässan framförs i sitt rätta, sakrala element, närmare bestämt i Johanneskyrkan, ett stenkast från operahuset. För det andra för att den spelas med originalinstrumentering. Verket skrevs nämligen ursprungligen inte för symfoniorkester, utan för två pianon och tramporgel, samt tolv röster. I Johanneskyrkan kommer dock hela Malmö operas kör att medverka.

Petite messe solennelle uruppfördes 1864 och är ett gripande och monumentalt körverk. Som alla mässor genomsyras den av skönhet, andäktighet och ibland smärta, men genom allvaret lyser ett okuvligt hopp, som accentueras av den ljusa Johanneskyrkan med sin livfulla jugendornamentik.

När Rossini skrev verket hade han inte komponerat på länge. På sista notbladet infogade han en hälsning:

”Käre Gud. Här slutar denna ynkliga lilla mässa. Är det verkligen sakral musik jag just har skrivit? Eller är den hädisk? Jag föddes för opera buffa, som du mycket väl vet. Lite teknik, lite hjärta, det är allt. Välsignad vare du, lova mig paradiset.” 

Gioacchino Rossini (1792—1868)
Petite messe solennelle (1866—1867)

DIRIGENT Elena Mitrevska

HARMONIUM Carl-Adam Landström
PIANISTER Namn meddelas senare