Sara Swietlicki

Sara Swietlicki

Sara utbildades vid Operaakademiet på Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Hon är verksam som solist i konsertsammanhang, bland annat sopransolist i Beethovens nionde symfoni och i Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson. Sara blev Jenny Lind-stipendiat 2015 och mottog 2017 Margaretha Meyersons stipendium. Under våren 2018 sjöng hon rollen som Meni i Thomas Adès opera The Exterminating Angel på Det Kongelige Teater. Sedan 2016 är Sara anställd i Malmö Operakör och haft solistroller i bland annat Carmen där hon spelade Mïchaela och Frasquita. 

Foto: Andreas Paulsson

Föreställningar