Styrelse och ledning

Michael Bojesen

Michael Bojesen, VD och teaterchef för Malmö Opera. Foto: Mathias Lövgreen

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen eller ledningen så kan du maila här.

MALMÖ OPERAS STYRELSE

LEDAMÖTER
Per-Martin Svensson ordförande
Ann-Sofie Fridehjelm vice ordförande
Annika Annerby Jansson
Göran Malmberg
Tommy Rosenberg
SUPPLEANTER
Britt-Marie Lundqvist
Danica Srnic
PERSONALREPRESENTANTER
Nicklas Holmberg SYMF avd 7
Jonas Samuelsson SYMF avd 12
Christel Rönn Ledarna
Maria Rosvall Scen och Film avd 21

Malmö Operas LEDNING 

Michael Bojesen teaterchef/VD 
Carina Ostrander administrativ chef & publikutvecklingschef
Fredrik Täck teknisk chef
Jari Ylitolva Henriksson HR-chef
Maria Sundqvist konstnärlig ledare Operaverkstan
Ingrid Fransson chefsproducent
Elisabeth Boström vokalchef
Martin Brommann orkesterchef
Ulrica Lydahl kostym- och maskchef