Salongsplaner

Stora scenen är byggd med den antika amfiteatern som förebild och färdigställdes år 1944. Den är en av Europas större scener med en scenyta på 600 kvadratmeter och som mest 1511 platser i salongen.
Salongens storlek kan varieras med hjälp av väggar som skjuts in via skenor i taket. Den minsta salongen har 407 platser. Förscenen (orkesterdiket) är höj- och sänkbar och kan användas för att förlänga scenen, som orkesterdike eller som del av salongen. 

Nummerplaceringen är skapad med ojämna nummer på vänster sida av salongen och med jämna nummer på höger sida av salongen. Vilket gör att du som gäst kan få platser bredvid varandra med placering exempelvis 347 och 349.

Salongskarta Storan

Salongskarta Verkstan

salongsplan för Verkstan