Turandot

Föreställningar 2023-2024

Turandot

Calaf - Danial Johansson (stående nedan); Turandot - Anne Derouard; Malmö Operakör; Malmö barnkör.

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (24.92 MB)
Turandot

Turandot - Anne Derouard; Calaf - Daniel Johansson; Kejsar Altoum - Stefan Dahlberg (mot guldskivan); Malmö Operakör; Malmö Operas barnkör.

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (34.74 MB)
Turandot

Pang - Per Lindström; Ping - Jonah Spungin; Pong - Conny Thimander

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (28.91 MB)
Turandot

Timur - Mariano Buccino; Liù - Solen Mainguené

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (40.18 MB)
Turandot

Calaf - Daniel Johansson; Turandot - Anne Derouard

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (28.43 MB)
Turandot

Liù - Solen Mainguené; Malmö Operakör.

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (34.91 MB)
Turandot

Mandarin - Henning von Schulman

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (10.79 MB)