Övriga bilder

Allmänna bilder

Emma Sventelius

Emma Sventelius

Fotograf: Linda Otterstedt
Barnkören

Barnkören och Göteborgsoperans barnkör i Johanneskyrkan.

Fotograf: Kristina Wessman Svensson