Malmö Opera på lastbil – Det stora oväsendet

Föreställningar 2021-2022

Det stora oväsendet

I förgrunden: Franziska Assarina Stading - Ella Morin; Från höger: Kapellmästare - Albert van Pham; Violin - Samuel Lundström; Helena Sofia Smedberg (aka Hedin) - Mathilda Bryngelsson; Märet Johannisson - Kine Sandtrø; Sill-Maja - Elin Eriksson; Laurentius Christophori Hornaeus - Ola Heinpalu.

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (20.67 MB)
Det stora oväsendet

I förgrunden: Helena Sofia Smedberg (aka Hedin) - Mathilda Bryngelsson; I bakgrunden: Violin - Samuel Lundström; Laurentius Christophori Hornaeus - Ola Heinpalu; Märet Johannisson - Kine Sandtrø; Sill-Maja - Elin Eriksson.

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (22.36 MB)
Det stora oväsendet

Helena Sofia Smedberg (aka Hedin) - Mathilda Bryngelsson; Franziska Assarina Stading - Ella Morin; Laurentius Christophori Hornaeus - Ola Heinpalu; Sill-Maja - Elin Eriksson; Märet Johannisson - Kine Sandtrø.

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (21.69 MB)
Det stora oväsendet

Sill-Maja - Elin Eriksson

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (19.95 MB)
Det stora oväsendet

Märet Johannisson - Kine Sandtrø; Helena Sofia Smedberg (aka Hedin) - Mathilda Bryngelsson

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (21.4 MB)
Malmö Opera på lastbil – Det stora oväsendet

Fotograf: Lotta Heinegård
Ladda ned original (13.76 MB)