Kinky Boots

Föreställningar 2016-2017

Fotograf: Lotta Heinegård
Kinky Boots på Malmö Opera

Lola - Oscar Pierrou Lindén, Angels

Fotograf: Malin Arnesson
Kinky Boots på Malmö Opera

Lola/Simon - Oscar Pierrou Lindén, Lauren - Åsa Fång, Charlie - Andreas Weise, ensemble.

Fotograf: Malin Arnesson
Kinky Boots på Malmö Opera

Lola/Simon - Oscar Pierrou Lindén, Angels.

Fotograf: Malin Arnesson
Kinky Boots på Malmö Opera

Charlie-Andreas Weise, Lauren-Åsa Fång.

Fotograf: Malin Arnesson
Kinky Boots på Malmö Opera

Charlie - Andreas Weise, Lola/Simon - Oscar Pierrou Lindén.

Fotograf: Malin Arnesson
Kinky Boots på Malmö Opera

George - Lars Humble, Trish - Marianne Mörck, Charlie - Andreas Weise.

Fotograf: Malin Arnesson
Kinky Boots på Malmö Opera

Lauren - Åsa Fång.

Fotograf: Malin Arnesson
Kinky Boots på Malmö Opera

Don - Stefan Sauk, Lola/Simon - Oscar Pierrou Lindén.

Fotograf: Malin Arnesson
Kinky Boots på Malmö Opera

Nicola - Li-Tong Hsu, Charlie - Andreas Weise

Fotograf: Malin Arnesson
Kinky Boots Andreas Weise

Charlie Price - Andreas Weise

Fotograf: Andreas Paulsson
Kinky Boots på Malmö Opera

George - Lars Humble; Charlie - Andreas Weise

Fotograf: Malin Arnesson