Fallet Makropulos

Föreställningar 2022-2023

Fallet Makropulos

Albert Gregor - Magnus Vigilius; Emilia Marty - Agneta Eichenholz; statister.

Fotograf: Emmalisa Pauly
Ladda ned original (8.96 MB)
Fallet Makropulos

Emilia Marty . Agneta Eichenholz.

Fotograf: Emmalisa Pauly
Ladda ned original (10.82 MB)
Fallet Makropulos

Dr Kolenaty - Lars Arvidson; Albert Gregor - Magnus Vigilius; Emilia Marty - Agneta Eichenholz

Fotograf: Emmalisa Pauly
Ladda ned original (11.66 MB)
Fallet Makropulos

Jaroslav Prus - Rodion Pogossov; Emilia Marty - Agneta Eichenholz.

Fotograf: Emmalisa Pauly
Ladda ned original (12.87 MB)
Fallet Makropulos

Janek - Mathias Hedegaard; Krista - Hanna Husáhr; Emilia Marty - Agneta Eichenholz; Vitek - Thomas Volle.

Fotograf: Emmalisa Pauly
Ladda ned original (11.55 MB)
Fallet Makropulos

Emilia Marty - Agneta Eichemholz; Hauk-Sendorf - Bengt Ola Morgny.

Fotograf: Emmalisa Pauly
Ladda ned original (4.18 MB)
Fallet Makropulos

Agneta Eichenholz, sopran från Malmö

Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ladda ned original (16.61 MB)
Fallet Makropulos

Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ladda ned original (4.49 MB)
Fallet Makropulos

Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ladda ned original (4.49 MB)
Fallet Makropulos

Instagram, kvadratisk bild utan text, 1000x1000 pixlar

Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ladda ned original (649 KB)
Fallet Makropulos

Instagram, kvadratisk bild med text, 1000x1000 pixlar

Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ladda ned original (661.56 KB)
Fallet Makropulos

Social media, 1920x1080 pixlar

Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ladda ned original (1.21 MB)
Fallet Makropulos

Social media, 1920x1080 pixlar med text

Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ladda ned original (1.23 MB)
Fallet Makropulos

Stående bild med text, storlek 1080x1920 pixlar

Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ladda ned original (1.12 MB)
Fallet Makropulos

Stående utan text, 1080x1920 pixlar

Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ladda ned original (1.34 MB)