Dirigenter

Allmänna bilder

Hedersdirigent

Hedersdirigent Leif Segerstam

Fotograf: Maarit Kytöharju
Steven Sloane

Steven Sloane, förste gästdirigent och konstnärlig rådgivare.

Fotograf: Christoph Fein