Varieté

Mauricio Kagel (1931 - 2008) var en argentinskfödd tonsättare som var verksam som kompositionsprofessor i Köln, är en av 1900-talets mest spirituella och uppfinninsgrika tonsättare. Mystiker och rationalist på en och samma gång förenade han clownaktigt övermod med upplysande allvar. Kagels uppfinningsförmåga när det gällde ljudkällor och teater- och musikskeenden präglades av en nästan outtömlig infallsrikedom. ”Humor”, sade Kagel, ”är ett nödvändigt livselement. Om jag skulle förlora mitt sinne för humor skulle det betyda att slutet var nära. Humor är något synnerligen allvarligt.”

I Variété firades föreningen av samtida musik och varietékonst med lätthet, ömhet, virtuositet och humor. Den starkt uttrycksfulla musiken framfördes av sex skickliga musiker på accordeon, cello, piano, slagverk, trumpet och saxofon. Två lätt bedagade varietéartister presenterade ett antal klassiska varieténummer.

Föreställningen hade premiär 14 november 2003 på Verkstan och spelades t o m 6 december.

Musik & manus: Mauricio Kagel
Scenografi: Paula Sjöblom
Ljus: Hans-Olof Tani
Kostym: Tina Sederowsky
Regi: Per-Åke Holmlander

Varietéartister:
Bert Gradin,
Per Dahlström

Damorkester:
Kapellmästare & accordeon:
Minna Weurlander
Piano: Danijel Pogarcic
Klarinett & saxofon: Ola Denward
Violoncell: Berit Hessing
Trumpet: Anna-Karin Andersson
Slagverk: Anna-Karin Henrell

 Fotograf: Anders Mattsson