Information och kursplan

Under masterutbildningen på 120 hp varvas teori och praktik. Studenterna ges möjlighet att agera och sjunga på en av Nordens största scener. Här utvecklas de musikaliskt och dramatiskt bland de musiker, sångare och musikalartister som redan finns i huset. Samtidigt som en operaföreställning växer fram på scenen, ges studenterna undervisning på både operan och Musikhögskolan. Här får du som student undervisning av branschens mest framstående vokalcoacher, regissörer och dirigenter.

Emma Lyrén Fernandez, utbildningsledare, mentor, solist och utbildad diplomerad coach:
– Vi vill vara med och skapa den nya generationens operasångare! Här på operan vidareförmedlar vi ett konstnärligt hantverk. Studenterna får i ett tidigt stadium en inblick i en operasångares vardag. Det här är verklighet!

– Jag är också utbildad diplomerad professionell coach, ICF, och coachar studenterna mentalt på deras resa genom utbildningen. De får möjlighet att skaffa sig de verktyg just de behöver för att nå sina mål.

– Det blir ett kreativt och musikaliskt kraftfält när två så tunga institutioner som Musikhögskolan och Malmö Opera samarbetar. Tillsammans skapar vi en möjlighet att få detta hantverk att leva och utvecklas även i framtiden.

 

Kursplan

Utbildningen är tvåårig. Ett studieår omfattar 40 veckor – från september till juni.

Det första utbildningsåret koncentreras på studentens individuella utveckling där grundläggande skådespelarteknik och scenframställning gradvis övergår till rent musikdramatiskt arbete. Operaimprovisation, interpretation, ensemblesång och språkstudier vävs in i det musikdrama­tiska arbetet som avslutas med ett uppspel där arbetet redovisas. Kombinerat med detta har studenten vokala studier, rörelse, mental coaching, workshops med gäst­dirigenter, sångare och sångpedagoger m m. När möjlighet ges, medverkar studenten i Malmö Operas ordinarie repertoar. Detta för att ge studenten möjlighet att hela tiden omsätta undervisningen i praktiken.

Andra utbildningsåret innehåller fördjupade studier i musikdramatiska projekt, vokala studier, rollinstudering, rörelse, fysisk gestaltning, mental coaching, workshops, instudering av provsjungningsrepertoar, examens­arbete, uppsats samt solistpraktik i Malmö Operas ordinarie repertoar.

Ämnen

Vokala studier och vokalhistorisk utveckling
Undervisning på det vokaltekniska området ges under hela studietiden för en sund, hållbar och funktionell sångteknik. Studenten väljer sin sångpedagog i samråd med utbildningsledning och mentor. I utbildningen ingår även seminarier i operasångens vokalhistoriska utveckling och den samtida operarepertoaren.

Provsjungningsrepertoar
Övningsauditions anordnas internt och möjlighet ges att utarbeta en individuell provsjungningsrepertoar.

Språkstudier
Språkstudierna fokuserar på korrekt uttal och använd­andet av de aktuella språken i studentens repertoar.
Vid behov kan grundläggande språkstudier tillkomma.

Scenisk framställning
Grundläggande skådespelarteknik, improvisation och roll­analys. En del av ämnet scenframställning utgörs av medverkan i Operans produktioner, vilket möjliggörs genom medel från Elly Berggrens stiftelse, och egna sceniska elevproduktioner.

Mental träning – professionell mental coaching
Individuella timmar där studentens egna mål med utbildning och konstnärskap formuleras och konkretiseras. Studenten får även möjlighet att skapa de verktyg som behövs för att hantera ett yrkesliv som operasångare.

Workshops
Genom instudering och vokalteknisk rådgivning med internationellt verksamma dirigenter och sångare ges studenten möjlighet att ta del av operakonstens hantverk och tradition och dessutom skapa kontaktnät inför framtiden.

Musik som yrke
I ämnet ingår teoretiska kurser som är till hjälp för studentens kommande karriär såsom frilanskunskap, ergonomi och marknadsföring. Inom ramen för musik som yrke förbereds också studentens kommenterande del av det självständiga arbetet. Det självständiga arbetets huvudinnehåll är emellertid solistpraktik på Malmö Opera.