Fredrik Hagerberg tog sin kandidat- och master-examen i klassisk sång vid Musikhögskolan i Malmö. 2020 gjorde Fredrik sin debut i den nyskrivna kammaroperan Tinget av Jonathan Sersam som uruppfördes i Dalby tingshus. Fredrik spelade också Tamino i Suitcaseoperas uppsättning av Mozarts Trollflöjten i Umeå sommaren 2022. Fredrik är en mottagare av Lasse Lönndahls sångstipendie och Uno Ebrelius stipendiet. 

Föreställningar