Elisabeth Boström

Elisabeth Boström
Foto: 
Charlotte T Strömwall

Konsertpianisten Elisabeth Boström arbetar som vokalchef på Malmö Opera och var 2010–2015 även operans kormästare. Elisabeth är en ofta anlitad kammarmusiker och romans­ackompanjatör med turnéer i USA, Mellanöstern och Europa och har återkommande medverkat i radio och TV samt på ett flertal CD-inspelningar. Av stipendier och utmärkelser som till­delats henne kan nämnas Kungliga Musikaliska Akademiens Wilhelm Freund-stipendium samt Märtha Stuhres Pianostipendium. I My fair lady är hon kapellmästare och pianist.

Föreställningar