Albert Van Pham är pianist och uppvuxen i Småland. Han har tidigare studerat vid Musikhögskolan i Malmö för Hans Pålsson. Albert har en duo för fyrhändigt piano med pianisten Miyu Manabe och har framträtt i Paris och Osaka. Han anlitas även som kammarmusiker och spelar ofta tillsammans med sångare.

Något som han har ett extra stort intresse för, är relationen mellan musik och text.

Föreställningar