Tre frågor till tonsättarna

Benjamin Stearn och Rolf Martinsson

Rolf Martinsson och Benjamin Staern

Benjamin StAErn 

Hur skulle du beskriva musiken?
- Det är ett symfoniskt brett anlagt musik med inslag av kammarmusikaliska element. Det finns ett driv och en energi i musiken och har beskrivits vid andra framföranden av recensenter utomlands så här: ” [det] finns en stark energi och framåtanda…och som håller lyssnaren i ett stadigt grepp med sin känsla för dramaturgi”.

Var kommer titeln Jubilate ifrån?
- Det finns en rolig anekdot till detta, jag sökte efter en lämplig titel som motsvarar dess karaktär och särdrag, då slog jag upp ordet Jubilate på Wordreference.com där jag fann synonymer utifrån ett enda ord. Sen tyckte jag att melodin i första motivet till stycket lät jublande.

Finns det något som du önskar att publiken ska ta med sig efter konserten?
- Att se saker och ting från alla håll och kanter, att omfamna all slags musik och intryck på lika villkor och aldrig vara rädd för att pröva på nya idéer än vad man förväntar sig.

Rolf Martinsson

Hur tillkom verket? 
- Ich denke Dein… har komponerats i nära samarbete med sopranen Lisa Larsson, till vilken verket är tillägnat, ett samarbete som utgjort en central del av kompositionsprocessen. Våra kreativa samtal om röstbehandling, register, balansen mellan stavelser och melismer med mera har varit av stor vikt när det gällt att tolka och uttrycka dikterna, själva berättelserna.  

Verket är både dramatiskt och lyriskt med idylliska beskrivningar av naturen. Hur har du arbetat för att få fram det? 
- Jag har fokuserat på den dynamiska balansen och färgsättningen för att sätta handlingen i centrum. Därmed har orkestreringen blivit mycket viktig liksom diskussionen om det optimala registre, tempi och det rytmiska upplägget av sångstämman.  

Dikterna handlar mycket om kärleken till en annan och kärlek till naturen. Hur kan vi höra den idylliska beskrivningen av naturen i musiken? 
- De vackra dikterna av Rilke, Eichendorff och Goethe är fulla av musik och respektive dikts form har bildat utgångspunkt för de musikaliska formerna. Musiken balanserar på gränsen mellan tonalitet och icketonalitet i syfte att uttrycka stämningen i dikternas sköna landskap mellan dröm och verklighe.