Tillgänglighetsredogörelse

Malmö Opera står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur Malmö Operas webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Det finns idag brister i tillgänglighet på vår webbplats och vi jobbar kontinuerligt med att rätta till problemen för att nå samtliga krav.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver information från Malmö Operas webbplats på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, kan du skicka epost till marknadswebb@malmoopera.se (Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar). Eller ringa 040-20 84 00. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka epost till marknadswebb@malmoopera.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Sammanfattning

PDF:er och dokument
Vi har PDF-filer som går att ladda ner från vår webbplats som inte är tillgänglighetsanpassade. Om du behöver en tillgänglihetsanpassad PDF, kontakta oss.

Filmer
Vi har filmer på vår webbplats som inte är textade eller transkriberade.  Vi arbetar även här med att ta fram rutiner och verktyg för att kunna erbjuda textade filmer. Filmer är intesyntolkade med vare sig ljud eller text. [WCAG 1.2.3 (A) + WCAG 1.2.5 AA)].

Möjlighet att uppfatta

 • Textat multimediainnehåll
  Vissa av våra filmer är inte textade.
 • Ljudbeskrivning på multimediainnehåll 
  Vårt multimediainnehåll innehåller inte ljudbeskrivningar.
 • Bilder med text 
  Vissa av våra bilder innehåller text.
  Lösning: Inga bilder som läggs upp efter september 2020 inehåller text. 
 • Färgkontrast inte tillräckligt hög på ett fåtal ställen
  Färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast. Otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund kan skapa problem för användare som har synsvårigheter och färgblindhet, men det kan också påverka andra användare. 
  Lösning: Kontrasten bör vara minst 4.5:1 för normal text och 3:1 för stor text. Vi ser över alla färgval på malmoopera.se.
 • Bilder
  Vissa bilder kan sakna alt-tagg. Men alla bilder som laddas upp efter september 2019 har alt-tagg och title-tag där det behövs.

Begriplighet

 • Fältetikett inte synlig
  Enstaka fält i några formulär saknar etikett som indikerar vad användaren ska fylla i. 
  Lösning: En synlig etikett hjälper förutsägbarheten för alla typer av användare.

Hanterbarhet

 • Bildlänk utan alt-text
  Vissa av våra länkande bilder saknar en alt-text som talar om avsikten med länken.
  Lösning: Addera alt-text som beskriver målsidan. 

Vi jobbar på att åtgärda alla brister i tillgänglighet. 

Undantag för oskäligt betungande anpassning
Malmö Opera åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av Malmö Operas webbplats enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Malmö Opera har inte resurser eller organisation för att utföra följande

 • Texta och transkribera alla filmer som finns på webbplatsen. Däremot textar vi alla filmer vi har möjlighet till.
 • Tillgänglighetsanpassa alla PDF:er som finns på webbsidan. 
 • Innehåll som hämtas via integrationer med tredje part.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har använt verktyget Siteimprove för att utvärdera webbplatsen. Förutom det så har vi utfört en manuell översyn utifrån webbriktlinjer.se. 

Redogörelsen uppdaterades den 23 januari 2023.