Tillgänglighetsredogörelse

Malmö Opera står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur Malmö Operas webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Det finns idag brister i tillgänglighet på vår webbplats och vi jobbar kontinuerligt med att rätta till problemen för att nå samtliga krav.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Malmö Operas webbplats på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, kan du skicka epost till marknadswebb@malmoopera.se (Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar). Eller ringa 040-20 84 00. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka epost till marknadswebb@malmoopera.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Sammanfattning

PDF:er och dokument
Vi har PDF-filer som går att ladda ner från vår webbplats som inte är tillgänglighetsanpassade. Om du behöver en tillgänglihetsanpassad PDF, kontakta oss.

Filmer
Vi har filmer på vår webbplats som inte är textade eller transkriberade.  Vi arbetar även här med att ta fram rutiner och verktyg för att kunna erbjuda textade filmer. Filmer är intesyntolkade med vare sig ljud eller text. [WCAG 1.2.3 (A) + WCAG 1.2.5 AA)]

Bilder
Några av våra bilder saknar beskrivande alt-taggar, och vissa länkade bilder saknar beskrivning av länk.

Navigering
Vissa element fungerar något sämre när man navigerar med tangentbordet, och vissa element markeras inte när man tabbar, tex scroll av promos på startsidan. Tabbordningen är inte alltid i logisk ordning.

Aria-attribut
För närvarande har vi en inkomplett struktur av aria-attribut på webbplatsen. Vi jobbar med att åtgärda bristerna. 

Möjlighet att uppfatta

 • Textat multimediainnehåll
  Vissa av våra filmer är inte textade.
 • Ljudbeskrivning på multimediainnehåll 
  Vårt multimediainnehåll innehåller inte ljudbeskrivningar.
 • Bilder med text 
  Vissa av våra bilder innehåller text.
  Lösning: Vi jobbar med att över bilderna för att ta beslut om bilder av text används och hur de kan undvikas.
 • Färgkontrast inte tillräckligt hög 
  Färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast. Otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund kan skapa problem för användare som har synsvårigheter och färgblindhet, men det kan också påverka andra användare. 
  Lösning: Kontrasten bör vara minst 4.5:1 för normal text och 3:1 för stor text. Vi ser över alla färgval på malmoopera.se.
 • Taggen Font används för att formatera text
  Kursiv-tagg används för att formattera text. 
  Bold-tagg använda för att formatera text
  Lösning: Använda semantiska element för att indikera markeringar, struktur och CSS för att hantera stilutförande. Tex strong iställelt för bold.
 • HTML används för att formatera innehåll
  Något av presentationsattributen ‘border’, ‘align’ eller ’bgcolor’ används.
  Lösning: Använda CSS istället.
 • Saknas beskrivning för Iframe
  Lösning:
  Ge ramen attributet title="" och lägg till en beskrivning av innehållet i titeln.
 • Aria-attribut
  För närvarande har vi en inkomplett struktur av aria-attribut på webbplatsen. Vi jobbar med att åtgärda bristerna. 
 • Landmarks som inte går att särskilja
  Kan vara svårt för användare  att veta skillnaden på olika landmärken.
  Lösning: Skapa unika namn och använda Aria. 
 • Rubriker
  En del sidor har rubriktagg, men tomma rubriker och vissa sidor på webbplatsen saknar rubrik helt.
 • Bilder
  Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter). Vi jobbar med att åtgärda detta.
  Bilder som är viktiga och behöver längre text för att förstå har en otillräcklig beskrivning och saknar aria-describedby
  Vissa bilder saknar alt-tagg men det finns en title-tag
  Lösning: Vi går igenom alla bilder och säkerställer att det finns alt-tagg och title-tag inget. Om bilden kräver en beskrivning ska det finnas en alt-text. Om detta inte är fallet så ska det varken finnas en alt-text eller en text när muspekaren först över bilden. Oavsett om bilden ska ha en alternativ text eller ej är det viktigt att alla bilder har ett attribut för alternativ text. En skärmläsare vet hur den ska hantera både ett tomt attribut och ett med text. Om där inte finns något attribut kommer skärmläsaren kompensera genom att istället läsa rutten till bilden, vilket ofta inte är förståeligt för användaren.
 • Länkar identifierade endast efter färg
  Vissa delar av sidan har otydliga länkar och otillräckliga kontraster. Till exempel att textfärgen är det enda som skiljer länkar åt i textstycken.
  Lösning: Se över länkar och lägg till ytterligare markering till länkar såsom understruken eller fet text. Alternativt, säkerställa att länkarna har en kontrast på minst 3:1 mot omgivande text och att länken framhävs, när den får fokus.
 • Element-ID inte unikt
  Samma ID används av flera element på vissa sidor.
  Lösning: ID måste vara unika.

BegripligHET

 • Inget språk har ställts in på malmoopera.se
  Lösning:
  Definiera språk.
 • Fältetikett inte synlig
  Enstaka fält i några formulär saknar etikett som indikerar vad användaren ska fylla i. 
  Lösning: En synlig etikett hjälper förutsägbarheten för alla typer av användare.

HanterbarHET

 • Länktext används för flera olika destinationer
  I vissa fall används samma länktext för olika destinationer.
  Lösning: Se till att länkarna kan särskiljas genom specifika länktexter eller WAI-ARIA-etiketter ('aria-labelledby' eller 'aria-label') där det framgår att de leder till olika destinationer.
 • Bildlänk utan alt-text
  Den länkande bilden saknar en alt-text som talar om avsikten med länken.
  Lösning: Addera alt-text som beskriver målsidan.
 • Möjligt att hoppa över upprepat innehåll
  Det ska vara möjligt att hoppa över innehåll som upprepas på flera sidor.
 • Lösning: Det ska finnas en länk finns överst på varje sida som länkar till huvudinnehållet, det finns inte i dagsläget men vi jobbar vidare på en lösning. 
 • Element blir inte markerade när det fokuseras
  Med tangentbordsnavigation är det viktigt att fokuskomponenten kan bli visuellt identifierad. Om fokuskomponenten inte är framhävd kan användaren inte vara säker på vilken komponent som står i fokus.
  Lösning: Utveckla funktion för detta.

RobustHET

 • Överflödigt wai-ariatriubut
  Ett WAI-ARIA-attribut som har exakt samma funktioner som de HTML-element som de har tillämpats på har använts. WAI-ARIA-attributet är överflödigt eftersom det inte ger användaren någon ytterligare information. Tidigare har rekommendationen varit att använda HTML5 och WAI-ARIA-landmärksroller tillsammans (t.ex. WAI-ARIA role="navigation" på HTML5 'nav'-element) för att maximera support, men med det allmänna införandet av HTML5 är detta inte längre nödvändigt.
  Lösning: WAI-ARIA-attributet kan tas bort utan påverkan hos användarna. Det ger en renare och mer hanterbar kod.

Vi jobbar på att åtgärda alla brister i tillgänglighet. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tekniska tillgänglighetsproblem under 2020. 

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Malmö Opera åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av Malmö Operas webbplats enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Malmö Opera har inte resurser eller organisation för att utföra följande

 • Texta och transkribera alla filmer som finns på webbplatsen. Däremot textar vi alla filmer vi har möjlighet till.
 • Tillgänglighetsanpassa alla PDF:er som finns på webbsidan. 
 • Innehåll som hämtas via integrationer med tredje part.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt verktyget Siteimprove för att utvärdera webbplatsen. Förutom det så har vi utfört en manuell översyn utifrån webbriktlinjer.se. 

Redogörelsen uppdaterades den 1 november 2020.