Tack till våra samarbetspartners

 

Vi ser fram emot ett givande samarbete under kommande år med Malmö Opera. Vi ser ett stort värde i att centralt stötta vår regions kulturella förutsättningar och dessutom bidra till att Malmö Opera får ännu bättre förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av sin verksamhet.

Anders Jarlskog, Founder/CEO, Euro Finans

 

Kulturen vidgar vyerna och skänker upplevelser. Det är ett gott skäl varför kvalitetsinstitutionen Malmö Opera förtjänar stöd.

Dan Olofsson, Ägare, Sigma

 

Det samarbete som Emporia och Malmö Opera har känns oerhört naturligt då likheterna är fler än olikheterna. Ett shopping center av Emporias kaliber ska ses som en mötesplats där man träffas, umgås, skapar minnen och känslor, på samma sätt bidrar Malmö Opera till detta.

Anders Börgdal, Regional Marketing Manager, Emporia

 

 

Samarbetspartners: