Sälskinnet

Sälskinnet var ett samarbete mellan Operaverkstan och Malmö Musikhögskola. Fyra unga tonsättarelever: Tobias Broström, Benjamin Staern, Axel Englund och Martin Svensson komponerade var sin del till Maria Sundqvists libretto.

Sälskinnet

Till havs! – en librettists utsiktspunkt
”En dag skall jag måla som ingen annan gjort” skrev den unge Gösta Adrian-Nilsson i sin dagbok. Så blev det också. Som signaturen GAN har han kallats en av de viktigaste modernistpionjärerna. Om pojken med konstnärsdrömmarna gjorde jag 1997 föreställningen ”Men kråkan svart som bläck” med premiär på Verkstan följd av en turné i regionen. Föreställningen byggde på ett antal teckningar som den 12-årige Gösta givit sina föräldrar:
”Åt mor och far julen 1900”. Det var ett häfte med texter och illustrationer till visor och skilling-tryck. Originalet finns på Malmö Museum. De flesta sångerna har gått att härleda till tidens sångskatt.
En har lockat och förbryllat mig ända sedan jag första gången såg häftet i början på 90-talet, nämligen den om ”Sälskruden”. Jag har pratat med många folkvisekunniga men ingen kan riktigt ge förslag på hur hökarsonen från Nöden i Lund träffat på denna ballad eller till vilken melodi den kan ha framförts. Sägnen som ligger till grund för verserna är känd i kustlandska- pen där sälar finns. Den suggestiva sägnen passar bra som underlag till ett libretto, tycker jag. Det är lätt att identifiera sig med de olika personerna i berättelserna och leva sig in i deras dilemman. Havet som hem, havet som ger och tar är en outsinlig källa för fantasin. En männis-
ka till hälften djur, är något man både vill vara och är rädd för att vara.
I berättelsen finns många element som kan bäras fram av musik. Förutom miljöer såsom hav, vind och dans finns känslor som längtan, glädje, saknad osv. Och genom sägnen går ett stråk av magi och förtrollning.
Eftersom det finns flera huvudpersoner i berättelsen passar det utmärkt att låta olika tonsättarröster stå för ett eget perspektiv: mannens, kvinnans, barnens, sälarnas. Snäckornas poetiska namn öppnar fantasins portar. Tillsammans bejakar vi nu infallen och leken och drömmer som GAN en gång om att göra nåt alldeles eget genom att styra fantasin till konst.

Maria Sundqvist
Librettist/regissör samt konstnärlig ledare Operaverkstan

Spelades på Verkstan våren 2006

Regi/Libretto: Maria Sundqvist
Scenografi/ljus: Kalle Svensson, Rebecka Wegar
Tonsättare: Benjamin Staern, Tobias Broström, Axel Englund, Martin Svensson

Ensemble
Fiskaren: Andreas Landin
Sälkvinnan: Emma Lyrén
Barnet: Sara Wilén
Berättaren: Lars Fembro

Musiker
Klarinett: Andreas Hiller
Cello: Ulrika Mårtensson
Slagverk: Lars Ljungberg

Sälskinnet

Fotograf: Tomaz Lundstedt

Sälskinnet

Sälskinnet

Sälskinnet