Pedagogisk verksamhet

Operaverkstans pedagogiska verksamhet vilar på tre grundpelare, nämligen fördjupning, inspiration och inblick. Exempel på aktiviteter som återspeglar detta är fördjupande temakvällar, fortbildningar och inspirationskvällar riktade mot lärare, samt visningar och Titta-bakom-kulisserna-föreställningar där barn och unga får se hur en föreställning växer fram. Genom skapande skola-projekt kan barn och ungdomars kunskap om konstformen fördjupas, enligt Lennart Hellsings devis All pedagogisk konst är dålig konst, all god konst är pedagogisk.

Redovisning av treårigt skapande skola-projekt med skolor i Burlöv 2018.

SKOLBESÖK

Från Operaverkstan kommer antingen en kulturpedagog, sångare, skådespelare eller musiker ut till klassrummet. Syftet är att skapa ett närmare möte med eleverna, och höra vad de har för tankar och idéer. Vi presenterar oss och vad vi gör, och sedan berättar vi om opera i allmänhet och om den aktuella föreställningen i synnerhet. Ibland kanske vi sjunger en sång, ibland en liten teaterövning och ibland visar vi upp någonting annat från teaterns värld. Eleverna får möjlighet att fråga om allt de funderat på kring opera och teater. Ett skolbesök tar ca 40 min.

TITTA BAKOM KULISSERNA

Just nu är TBK på paus. Under säsong 21/22 ser vi över nya möjligheter för er att ta del av arbetet bakom scen. 

TBK är ett koncept som Operaverkstan tagit fram för skolor som fördjupning och förberedelse inför ett teaterbesök. Målsättningen är att i en underhållande form kika in i teaterns magiska värld och lära mer om operans arbetsformer och olika yrkesgrupper. Vad gör t.ex en librettist eller en inspicient? Publiken får vara med om röst- och kroppsuppvärmning, musikaliska och sceniska repetitioner tillsammans med repetitör och artister. Under ledning av regissören byggs karaktärerna upp och publiken får vara med och påverka situationen på scenen. Vid ett besök i logerna får vi se artisterna förvandlas till sina rollgestalter, med hjälp av kostym och mask. Scenografens arbete presenteras med skisser och modeller och vi får känna på rekvisita, t.ex ett låtsasbröd i stort format. Som avslutning får vi se den inrepeterade scenen i färdigt skick, med ljus och allt. Törnrosens teater är ett exempel på en Titta-bakom-kulisserna-föreställning.

INSPIRATIONSTRÄFFAR OCH INSPIRATIONSMATERIAL 

Lärare och pedagoger inbjuds till inspirationsträffar i anslutning till våra föreställningar. Avsikten är att fördjupa kunskapen om våra föreställningar och att förmedla idéer om hur pedagogerna själva kan förbereda sina elever inför teaterbesöket. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Rebecca Baker, projektledare marknad