Välkommen till säsongen 22/23

Maria Sundqvist sitter på en fin stol i övre foajén

Operaverkstans repertoar och verksamhet genomsyras av kärlek till det barnsliga. Vår profil har skapats genom en repertoar där val av verk, uppsättningsidé och framtagningsarbete styrts av associationer, nyfikenhet och lek. Föreställningens möte med sin publik har inramats med introduktioner och fördjupningar präglade av respekt för barnets upplevelser och tankevärld.  

Att möta världen genom upptäckarglädje, fantasi och lek är viktigt för barns utveckling och lärande, men också viktiga ingredienser i konstnärligt skapande. 

Teatermakaren Konstantin Stanislavskij skapade en metod för att förankra rollkaraktärer genom fantasi och lek.  På samma sätt har barn i vår interaktiva föreställning Det magiska om fått föreslå artisterna olika lösningar som använts i regin av Väntarna

Arbetet med Snösystern har pågått i snart 2 år med ett flertal workshops där artister fått ge återkoppling till upphovspersoner och team i sina arbeten. Handlingen i verket handlar också om lek och magi – barnens verktyg att förstå och förändra sin värld. 

Under snart 20 år har Operaverkstan varit med och tagit fram ett tjog nya verk. Först fanns ingenting! Så fanns det 20 nya operor. Som trolleri! Genom lek och fantasi.

Maria Sundqvist, konstnärlig ledare, Operaverkstan