Operalexikon

Testa dig själv!

Operasångare utklädd som en fluga med glasögon

Alt Den mörkaste kvinnorösten. Altar gör ofta roller som äldre kvinnor, t ex mamman eller amman till den unga hjältinnan.

Aria Solosång. Av franskans och italienskans ”air” = luft.

Baryton Är en mansstämma mellan tenor och bas.

Bas Den djupaste mansrösten. Basar gör ofta roller som äldre män, fäder, präster etc.

Bel-canto Virtous sångteknik med vacker klang och hisnande snabba koloraturer (se nedan). Betyder ”vacker sång”.

Byxroll Mansroll som spelas av en kvinna.

Genomkomponerad Innehåller bara musik och sång, ingen talad dialog.

Intermezzo Orkesteravsnitt som infogas i en akt eller en scen för att låta publiken smälta handlingen eller ge scenarbetarna chans att byta dekor.

Kadens En serie svåra snabba toner i slutet av en aria som ger sångaren chans att briljera.

Koloraturer Sångliga utsmyckningar av melodin. 

Libretto Texten till en opera.

Mezzosopran En något mörkare kvinnoröst gränsande till alt. Mezzosopraner spelar ofta mognare kvinnor och gör ibland byxroller (se ovan). 

Opera buffa Humoristisk opera. Motsvarigheten till talteaterns komedi.

Opera seria Opera med allvarligt tema. Motsvarigheten till talteaterns drama.

Ouvertyr Ett instrumentalt stycke som inleder en opera. Innehåller ofta musikaliska teman från hela operan.

Recitativ En slags talsång, ofta som alternativ till talad dialog.

Sopran Den ljusaste kvinnorösten. En underkategori är koloratursopran som klarar mycket höga toner och svår musikalisk akrobatik . Man brukar också tala om lyrisk och dramatisk sopran beroende på röstens karaktär och vilka roller den passar för. Sopranen spelar ofta hjältinna eller ung flicka och har ofta den kvinnliga huvudrollen.

Tenor Den ljusaste mansrösten. En underkategori är kontratenor - en mycket ljus falsettliknande röst. Även här finns uppdelningen i lyrisk och dramatisk (se motsv. sopran). Tenoren spelar vanligtvis hjälten/den unge älskaren och har ofta dramats manliga huvudroll.