Vårt uppdrag

Malmö Operaorkester på Stortorget på Malmöfestivalen

Den 23 september 1944 var en stor dag i Malmös teaterhistoria – mitt under brinnande världskrig invigdes Malmös nya Stadsteater vid Fersens väg. Bakom den öppna arkitekturen med stor foajé och amfiteaterformad salong, låg tanken om en folkteater där alla skulle känna sig välkomna. Den tanken kvarstår än idag.

På 1990-talet delades Stadsteatern i fyra bolag med varsin konstnärlig inriktning. Verksamheten som idag går under namnet Malmö Opera stannade kvar i huset medan de andra teatrarna flyttade till egna scener.

Regionens största kulturpolitiska projekt

I början av 2000-talet utarbetade Region Skåne en Scenkonstplan för Skåne. Där konstaterades att Malmö Opera...

"… är det största kulturpolitiska projektet inom regionen, och den mest uppmärksammade kulturinstitutionen. Den ska ges möjlighet att försvara sin ställning som en av landets främsta musikteatrar, stärka sin förankring i regionen och bli en teater som alla skåningar känner samhörighet med. Med sin lyskraft ska den kunna locka långväga besökare”.

Malmö Opera ska utöva teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på opera och musikteater i hela dess bredd främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet. Vi ska med en bred och varierad repertoar med hög konstnärlig kvalité tillgängliggöra opera och musikteater för Skånes medborgare samt i övrigt bidra till att opera och musikteaterkonsten utvecklas.

Den 1 januari 2021 övergick 100% av ägarskapet för operan till Region Skåne. 

Malmö Opera ska utöva musikteater i hela dess bredd med huvudsaklig inriktning på opera och musikal. Vi ska med en bred och varierad repertoar med hög konstnärlig kvalitet tillgängliggöra musikteater för Skånes medborgare, samt i övrigt bidra till att opera och musikteaterkonsten utvecklas.

Malmö Opera ska…

… spela ca 150 föreställningar per år på stora scenen.

… ha en bred, varierad repertoar och föreställningar av hög konstnärlig kvalitet.

… bidra till att opera- och musikteaterkonsten stärks och utvecklas.

kvalitétsmässigt kunna hävda sig mot andra scener nationellt och internationellt.

… sträva efter ett högt publikantal och att ge fler människor bosatta i regionen tillfälle att se föreställningar.

… nå en så bred publik som möjligt, där publiken avspeglar befolkningens sammansättning.

… främja, stärka och utveckla verksamheten för barn och unga samt öka andelen ung publik.

… bedriva sin verksamhet utifrån nationella och regionala kulturpolitiska mål.

samverka med andra institutioner och organisationer, regionalt, nationellt och internationellt och aktivt medverka till regionens tillväxt och utveckling.

… i alla delar av verksamheten arbeta utifrån ett likabehandlingsperspektiv.