Malmö Operas historia

Malmös nya teater planeras

Planeringsfasen var långdragen. Redan 1903 började man diskutera frågan om en ny teater i Malmö. Men inte förrän föreningen Malmö Stadsteater bildades 1931 tog planeringen fart på allvar

Det gjordes en ekonomisk kalkyl som presenterades för stadsfullmäktige. Debatten om var, när och hur en ny teater skulle byggas fortsatte, bland annat med två arkitekttävlingar. I båda tävlingarna kom Sigurd Lewerentz på första plats och Erik Lallerstedt tillsammans med David Helldén på andra. De tre arkitekterna gick med på att samarbeta och 1937 fattade Stadsfullmäktige beslut i teaterfrågan.

De tre arkitekterna var tvungna att kompromissa sinsemellan och ta hänsyn till många synpunkter från sina uppdragsgivare. Man tog hjälp av den legendariske regissören Max Reinhardt, och på hans rekommendation skapades en stor vridscen och en salong med plats för ca 1 500 åskådare. För att få ett så stort antal likvärdiga platser som möjligt gavs salongen amfiteaterns omslutande form i stället för den vanligare radteatern med loger. Man ville skapa en "folkteater" som var till för alla och den tanken lever kvar än idag. 

BYGGANDET

Det tog två år för arkitekterna att färdigställa ritningarna, men på grund av krigsutbrottet sköts byggplanerna på framtiden. Ytterligare två år senare var lågkonjunkturen ett faktum. Trost det valde man att sätta igång bygget, bland annat för att skapa arbetstillfällen. I mars 1941 togs det första spadtaget.

Det var inte helt lätt att bygga under kriget. Golvrampen till stora scenen skulle byggas i Tyskland, men efter att ha blivit sönderbombad två gånger valde man att tillverka en ny i Sverige. Cementbrist fördröjde bygget något men de stora kristallglasrutorna överlevde ett stort bombanfall i Stettin. 

Den 23 september 1944 invigdes teatern med stor pompa och ståt. Sigurd Lewerentz, Erik Lallerstedt och David Helldén hade skapat ett av den funktionalistiska arkitekturens mästerverk. Foajén anses vara särskilt vacker, utsmyckad med konstverk av bland andra Carl Milles och Isaac Grünewald. Sedan 1994 är teatern byggnadsminnesmärkt.