Tova Turesson

Ålder: 12 år.

Roll: Lavendel.

Beskriv dig själv med tre ord.
Rolig social och snäll.

Vad är roligast i Matildaskolan?
Allt, det är väldigt svårt att bara välja en sak.

Vad är svårast med Matildaskolan?
Det är inget som är direkt svårt men koreografierna kan vara lite knepiga ibland.

Vad gör du på fritiden?
Jag är truppgymnast. 

Har du någon gång stått på scen?
Nej bara talang jakter i skolan när jag var yngre

Har du en favoritbok? I så fall vilken?
"Sayonara September" av Åsa Ekström.

Har du någon idol? Vem och varför?
Just nu har jag inte det men kanske i framtiden.

Vad vill du bli när du blir stor?
Skådespelare eller dansare.
 

Föreställningar