Marie Åström

Marie Åström (harpa) studerade vid Musikhögskolan i Stockholm och Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn där hon avslutade sina studier med Solistdiplom. Marie är sedan 1991 anställd som harpist i Malmö Operaorkester. Hon har med sitt harpspel representerat Sverige vid världsharpkongresser. Marie har framträtt som solist med bland annat Helsingborgs- och Gävle Symfoniorkestrar och som solist och kammarmusiker i både radio och TV. Hon har uruppfört verk för soloharpa, bland annat Arpeggio av Rolf Martinsson. Marie finns att lyssna till på ett flertal CD-skivor, tillexempel med musik för flöjt och harpa samt kör och harpa, på skivbolag som Danacord och Sony med flera.