Maria P. Rodrick

Maria är tredje generationen violinist i sin familj. Efter studier i Malmö och USA hamnade Maria i slutet på 80-talet på Malmö Opera, återvände till musikhögskolan som violinmetodiklärare och startade även Malmö Suzukigrupp. Sedan dess har Maria studerat skådespelartekniker som lett till att hon skapat konceptet Den Agerande Musikern, en sorts storytelling där musikern gestaltar sin berättelse genom musik och fysiskt agerande på scenen. Hon har också skapat ett laboratorium för att kunna utveckla detta hos andra musiker. Maria är även diplomerad coach och har översatt poesi från engelska till svenska.