Lindsay Johnson

Lindsay Johnson

Lindsay sjunger anti Malmö Operakör. Hon är utbildad på Alexander Gibson Opera School vid Royal Conservatoire of Scotland, där hon fick Mary Garden-stipendiet och var finalist i Ye Cronies Opera Prize 2022. 

Operarollerna inkluderar Tredje damen i Trollflöjten vid Lyric Opera Studio Weimar, Rossweisse i Valkyrian på Edinburgh Players Opera samt Minskwoman i Flight och Mamman i Hans och Greta på Royal Conservatoire of Scotland. 

Lindsay har sjungit i flera körer; på Scottish Opera, Dorset Festival Opera, Welsh National Youth Opera och i BBC National Chorus of Wales.

Foto: Andreas Paulsson