Linda Vistam

Linda Vistam började spela piano och fagott vid Västerås Musikskola. Efter gymnasiet bestämde hon sig för att satsa fullt ut på musiken och inledde musikstudier vid Ingesunds Folkhögskola. Därpå följde masterstudier i fagott vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vid Musikhögskolan i Malmö. Sedan examen år 2001 arbetar hon som fagottist i Malmö Operaorkester.