Karin Gudbrand

Karin Gudbrand

Karin Gudbrand har varit anställd som alt i Malmö Operakör sedan 2002. Intresset för klassisk sång vaknade på allvar när hon fick huvudrollen i Purcells The Fairy Queen i gymnasiet.

Karin har en musiklärarexamen från Köpenhamns Universitet. En period bodde hon i London och jobbade i olika ensembler för modern klassisk musik. Hon har också assisterat i Radiokoret och Operakoret i Köpenhamn.

Vid sidan av sitt yrke som operakorist frilansar hon som solist, bl a i Höörs sommaropera och i kyrkor runt om i Skåne och Danmark.

Foto: Andreas Paulsson