Gerda Holmquist

Gerda Holmquist

Gerda Holmquist har en masterexamen från Musikhögskolan i Malmö där hon studerade cello för Mats Rondin. Som frilansmusiker jobbar hon främst med kammarmusik och experimentellt musikskapande och är sedan 2011 medlem i Vindla String Quartet. Tillsammans med musikern och filmmusikskaparen Nathan Larson driver hon Subchamber Ensmble som improviserar akustisk dronemusik och hon har också medverkat på ett tjugotal av Larsons filmmusikproduktioner. Som soloartist har hon framträtt på bl.a. Beirut Drone 2019 och Malmö Sommarscen.

Föreställningar