Detta är Malmö Opera

Möt producenten Jonas

 

Du växte upp i en lantbrukarfamilj i Norrland. Var det inte en lång väg till teatern för dig?
Jo. Men när jag gick i sjuan såg jag en föreställning som hette Mina små änglar och blev helt såld. Jag brukar alltid berätta att det var det som gjorde att jag visste vad jag skulle göra. Men mina dagisfröknar och min lågstadielärarinna har senare sagt att jag alltid hållit på med dockteatrar, byggt scenografier och spelat teater på klassens timme. Så uppenbarligen har teatern funnits med längre än jag själv minns.

Vad hade du för drömmar när du läste till producent på Dramatiska Institutet?
Jag skulle jobba med ett eget kompani, jag skulle jobba med samtida dans och jag skulle jobba internationellt.  Det blev inte alls så. Direkt efter skolan började jag jobba med kommersiella artister på Blixten & Co.

Vad är den största utmaningen med ditt jobb?
Mycket av producentjobbet går ut på att hantera olika typer av resurser - tid, pengar, kreativt kapital, lokaler, människor. Man behöver fördela de resurserna så snillrikt som möjligt för att få en så bra produktion som möjligt i slutändan.

Producent tycks vara ett högstressjobb. Sover du dåligt?
Jo, ibland. Och mer och mer med åren. När jag var yngre bar lusten och nyhetens behag mig, men nu känner jag att det tar mer fysiskt. Att göra en eller två produktioner är ju något helt annat än att hålla i tio eller tolv. Det är klart att det är en stor anspänning att göra en produktion, oavsett vilken funktion man har i processen.  Men på något sätt ger det också energi. Det är en adrenalinkick att hantera många komplexa saker samtidigt.

Hur skiljer sig Malmö Opera från andra platser du jobbat på?
Det som är lite unikt med Malmö Opera är att man har mentaliteten av en mindre organisation, fast man lyckas upprätthålla en väldigt hög produktionstakt och håller väldigt hög nivå på produktionerna. Det finns ett arbetssätt som bygger på hjälpsamhet. Det har man lyckats bibehålla och det tycker jag är fascinerande.