Information om Corona

RESTRIKTIONERNA LYFTS 29 SEPTEMBER

Från och med 29 september kan vi återigen spela för fulla salonger, och under hösten kommer vi släppa upp biljetterna till säsongens föreställningar. Inom kort kommer du kunna läsa här vad som gäller kring ditt besök hos oss. 

detta GÄLLER fram till 29 SEPTEMBER 

Under pandemin genomför vi bland annat följande åtgärder:

 • Ombokningsskydd gäller, du kan boka om dina biljetter till valfritt datum senast 24 timmar innan föreställningen. (I mån av plats).
 • Nya rutiner vid in- och utpassering (ex utökat avstånd i köer och flera entréer öppna).​
 • Garderoben håller stängt för att undvika köbildning (ni kan ta med er ytterkläder in i salongen).
 • Salongen öppnar tidigare, 30 min innan föreställningsstart.
 • Utökat avstånd till andra sällskap i salongen.
 • Utkat antal gångar i salongen.
 • Utökade städrutiner av foajén och salongen.
 • Desinficeringsstationer i foajén.

Rutinerna utvärderas löpande och kan komma att ändras och/ eller utökas baserat på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 

In English

From September 29, we can once again play for full salons, and during the autumn we will release the tickets to the season's performances. You will soon get more information about what applies to your visit. 

 

Until September 29, we have the following measures, among others:

 • You can rebook your tickets to any date no later than 24 hours before the show. Exchange fee SEK 30 per ticket.
 • New routines for entry and exit (eg increased distance in queues and several entrances open).
 • The wardrobe is closed to avoid queues (you can bring your outerwear into the salon).
 • The salon opens earlier, 30 minutes before the start of the show.
 • Extended distance to other parties in the salon.
 • Decreased number of times in the salon.
 • Extended cleaning routines of the foyer and salon.
 • Disinfection stations in the foyer.