Information om Corona

Vi följer utvecklingen via Folkhälsomyndighetens presskonferenser och efterlever deras rekommendationer. Här hittar du den senaste informationen om corona-situationen.

ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD TRYGGHET 

Under pandemin genomför vi bland annat följande åtgärder:

  • Ombokningsskydd gäller, du kan boka om dina biljetter till valfritt datum senast 24 timmar innan föreställningen. Bytesavgift 30 kr per biljett.
  • Nya rutiner vid in- och utpassering (ex utökat avstånd i köer och flera entréer öppna).​
  • Garderoben håller stängt för att undvika köbildning (ni kan ta med er ytterkläder in i salongen).
  • Utökat avstånd till andra sällskap i salongen.
  • Utökade städrutiner av foajén och salongen.
  • Desinficeringsstationer i foajén.

Rutinerna utvärderas löpande och kan komma att ändras och/ eller utökas baserat på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.