Information om Corona

Vi följer utvecklingen via Folkhälsomyndighetens presskonferenser och efterlever deras rekommendationer. Vi har en plan för alla tänkbara scenarier. Vi kommer att kontakta er som bokat biljett om förändring gällande restriktionerna sker. Deadline för att börja boka om och flytta gäster om rådande restriktioner kvarstår är den 15 augusti. Invänta vår kontakt, tack för ert tålamod.

ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD TRYGGHET 

Inför hösten 2020 genomför vi bland annat följande åtgärder:

• Ombokningsskydd gäller, du kan boka om dina biljetter till valfritt datum senast 24 timmar innan föreställningen. Bytesavgift 30 kr per biljett.

Nya rutiner vid in- och utpassering (ex utökat avstånd i köer och flera entréer öppna).

Utökade städrutiner av foajén och salongen.

Vi installerar desinficeringsstationer i foajén.

Rutinerna utvärderas löpande och kan komma att ändras och/ eller utökas baserat på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Biljettkassans öppettider

Se våra aktuella öppettider här

In English

• You can rebook your tickets to any date, no later than 24 hours before the performance. Fee: SEK 30 per ticket.

• New routines for entry and exit (eg increased distance in queues and several entrances open).

• Extended cleaning routines.

• We install disinfection stations in the foyer.