Synagogan under 1900-talets början

Traditionens makt - föreläsning

TRADITIONENS MAKT – JUDAR I SEKELSKIFTETS MALMÖ

Föreläsning av Arne Järtelius

Spelman på taket utspelar sig 1905 i den lilla judiska byn Anatevka i det ryska tsarriket. I Malmö fanns vid samma tid omkring 300 judar, en majoritet av dem från ryska byar (sk shtetl) och städer i samma kejsarrike. I sin föreläsning ska Arne Järtelius berätta om livet för judarna i Malmö vid samma tid; om traditioner och levnadssätt och en mycket sträng rabbin.

Arne Järtelius är historiker, forskar om judarnas historia och har publicerat en uppsats om tiden 1860 - 1910 i Malmö Kulturhistoriska förenings årsskrift 2015.

Varmt välkommen till en innehållsrik kväll!