Banankontakt

I regnskogen lever djur och växter i harmoni. Mitt i djungeln finns en liten trädkoja. Där bor Trazan och Banarne tillsammans med pirayan Maja och den köttätande växten Roger (som är vegetarian), och titt som tätt susar Kung Lian förbi med djungelposten. Men den fridfulla existensen hotas av den hänsynslösa Fröken Öken och hennes ständigt föränderlige assistent Herr Kameleont. Med list och hot köper de bit för bit upp all mark. Just som träden ska huggas ner för att ge plats åt en stor öken får regnskogen och djuren hjälp från ett oväntat håll...

Musik: Janne Schaffer, Björn J:son Lindh
Text: Lasse Åberg
Manusbearbetning: Klas Abrahamsson,
Sven-Åke Gustavsson
Musikarrangemang: Karl-Johan Ankarblom, Peter Ljung
Dirigenter: Per-Otto Johansson/
Joachim Gustafsson
Scenografi: Per A Jonsson
Kostym: Gill Marshall
Ljus: Palle Palmé
Koreografi: PM Andersson
Dramaturg: Klas Abrahamsson
Regi: Sven-Åke Gustavsson

I rollerna:
Trazan: Michael Jansson
Banarne: Joachim Bergström
Fröken Öken: Åsa Fång
Herr Kameleont: Christopher Wollter
Roger: Karolin Funke
Kung Lian: Jonas Åhnberg
Dolly Gam: Fatima Edell
Polly Gam: Agata Kaczorowska
Tom Öken: Magnus Loftsson
Kal Öken: Jonas Bjerkén
Johnny Råtta, dansande apa, skunk:
Johanna Hybinette
Dansande apor, skunkar: Patrik Riber,
Karim Carlsson

Martin Luther (1483 -1546)

Född i Eisleben under relativt enkla omständigheter. Blir student i Erfurt, men lämnar sina juridikstudier, blir augustinermunk och er aktiv på en hög nivå i sin egen orden. Hämtas snart till det nya universitet i Wittenberg, där han blir doktor i teologi, och därmed också kommer under kurfursten Fredrik den Vises beskydd. Blir tidigt ett känt namn genom att sprida sina predikningar i tryckt form. Hans 95 teser mot avlatshandeln 1517 blir den utlösande faktorn för reformationen. Bor i augustinernas Schwarze Kloster, som i och med reformationen blir tömt på munkar, och som Luther och Katharina von Bora därför får som bröllopsgåva 1525. Psykisk inte alltid stabil – det han själv beskriver som djävlar och anfäktelser.