Vivaldi: Årstiderna, Våren: 1. Allegro

Title Text: 
Vivaldi: Årstiderna, Våren: 1. Allegro