Operaföreställningen Grannfejden. The Opera performance Neighbor Feud