Donation och testamentering

Donera till Malmö Opera

Genom din donation hjälper du oss att bedriva och utveckla en verksamhet där sången och musiken alltid står i centrum. Ditt bidrag skapar förutsättningar för organisationen att hålla konstnärlig världsklass samt hjälpa till att sprida musikteater och opera i hela regionen.

Alla donationer går antingen till Malmö Operas barn och ungdomsverksamhet alternativt till Malmö Operas orkester där er gåva hjälper oss att förstärka Operan med unika instrument – detta självklart beroende på ert specifika önskemål. 

Var med och gör skillnad! Vi välkomnar alla former av stöd och donationer, både större och mindre.

TESTAMENTERING OCH MINNESGÅVOR

Genom att skriva Malmö Opera som förmånstagare i ert testamente kan ni stödja verksamheten och välja vilken del av vår organisation ni tycker är viktig att belysa. Kontakta oss för en diskussion kring dina önskemål och hur pengarna bäst kan komma till nytta.

Hedra minnet av en närstående genom att ge en minnesgåva. Att ge en minnesgåva vid en begravning är ett fint sätt att hedra minnet av den som stått dig nära. Låt din minnesgåva bli en del av Malmö Operas framtid.

Alla minnesgåvor går antingen till Malmö Operas barn- och ungdomsverksamhet alternativt till Malmö Operas orkester där er gåva hjälper oss att förstärka Operan med unika instrument – detta självklart beroende på ert specifika önskemål. 

LÄS MER

Partners och samarbeten

Mål för hållbar utveckling

Malmo Operas mecenater