Saga med universella teman – Amor och Psyke

av Catarina Ek

Alla sagor behandlar universella teman och mänskliga egenskaper som är oerhört viktiga för alla människor, speciellt när vi är små. Forskarna är eniga om att sagor inte bara återspeglar verkligheten utan också att kan användas för att förklara och förstå verkligheten. Sagor är bildande och som fysikern Albert Einstein sägs ha menat: ”Om du vill att dina barn ska bli intelligenta – läs en saga för dem. Om du vill att de ska bli än mer intelligenta - läs flera sagor för dem.”

Skönheten och odjuret är en fransk saga från 1700-talet. Sagan publicerades i sin första version i La jeune américaine et les Contes Marins 1740 av författaren Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. Några år senare, 1756, skrev Jeanne-Marie Leprince de Beaumont sin version som är en förkortad variant. Hon anpassade den till tiden och som är den berättelse som är mest känd. Villeneuvs originalhistoria kan härledas till den saga som anses vara världens första litterära saga; Apuleius berättelse om Amor och Psyke.

Sagan Amor och Psyke återfinns i romanen Metamorfoser (förvandlingar) från 100-talet av den romerske författaren Apuleius. Innan dess fanns paret beskrivna i den grekiska konsten redan på 300-talet f Kr. Apuleius bok kallas även Den gyllene åsnan och behandlar metamorfoser mellan djuriskt och mänskligt, mellan lägre drifter och högre strävan. Den romerska mytologins kärleksgud Amor (latin; kärlek, även kallad Cupido; begär) son till kärlekens och den kvinnliga skönhetens gudinna Venus (i grekisk mytologi är kärleksguden Eros son till gudinnan Afrodite). Amor ägnade sig ofta åt att ställa till kärlekstrassel för människorna. Psyke (från grekiskan; själ, liv) var en mycket vacker kvinnlig gestalt både i grekisk och romersk mytologi och som personifierade människan.

 

Sagan om Amor och Psyke

Enligt sagan var kungadottern Psyke så vacker att Venus själv blev avundsjuk. Hon beordrade sin son Amor att straffa Psyke och se till att hon förälskade sig i den mest avskydda av män, ”en väldig orm med tusen ringlar”. Denna individ beskrivs som en grym varelse som inte är av människors släkt, som dödar med ett tärande gift, som är bevingad och plågar alla överallt med vapen och eld och som fruktas av självaste Jupiter.

Men Amor förälskade sig själv i Psyke. Han förbjöd henne att se hans ansikte när han besökte henne om natten. Psykes elaka systrar lurade henne att ta reda på hur Amor såg ut. När hon upptäckte att mannen som kom och älskade med henne om natten var kärleksguden blev hon så exalterad att hon råkar väcka honom. Hans vrede över hennes förräderi gjorde att hon sprang därifrån. Efter otaliga prövningar, förvecklingar och lidanden iscensatta av Venus förenades slutligen Amor och Psyke. Hon upptogs i gudavärlden, försonades med Venus och gifte sig med Amor. Paret fick dottern Lycka.

 

Brudgum i djurgestalt

Denna myt har påverkat alla senare sagor där brudgummen uppträder i djurgestalt. Amor intar visserligen inte djurgestalt – utan är istället en gud som är osynlig för Psyke - men tjänar som urtyp för brudgummen i djurgestalt; dvs mannen som är djur om dagen och människa i sängen.

En rad andra igenkännbara teman finns där redan, elaka systrar som är svartsjuka på yngre, vackrare och dygdigare syster. Vidare kvinnan som tycker att livet känns tomt och inte kan acceptera att det sexuella skiljs från resten av livet. Psyke ger sig iväg för att förena sexualiteten, kärleken och livet – och ger sig inte förrän hon lyckas. Idén är att sexualiteten inte bara är djurisk. För att både mannen och kvinnan ska bli lyckliga måste båda ha ett liv tillsammans som jämlikar.

 

Global ursaga – för alla tider

Berättelsen om Amor och Psyke rymmer flera tolkningar och verkar som  en allegori, en folksaga med symboliska betydelser. Sagor har genom tiderna stöpts om allt eftersom de berättas och berättas igen. Varje berättare lade till och drog ifrån något - eller om man så vill anpassade den till åhörarna.

Amor och Psyke är en ursaga som blivit en myt med funktionen att vara en upplysning om tillvarons väsentligheter. Varianter på historien finns över hela världen, runt i Europa, i Ryssland och Kina och har förändrats med tiden. Paret Amor och Psyke avbildas fortfarande idag i måleri och skulptur och återberättas i poesi, dramatik, film, opera och i musikal.